Chương trình affiliate tại trinhkhoihub.com

Ở chương trình affiliate bạn sẽ không đơn độc 1 mình chinh chiến, mình sẽ liên tục xây dựng và mở rộng thương hiệu để giúp bạn tối ưu được thu nhập từ việc quảng bá các sản phẩm số trên TrinhKhoiHub.

Bước đăng ký sẽ công khai cho tất cả mọi người, nhưng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và thương hiệu thì bạn cần phải qua khâu xét duyệt và đảm bảo mình thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

Hoa hồng sẽ có 2 level sau:

Level 1: 30% cho những bạn mới tham gia đã đủ điều kiện trong việc trải nghiệm và hiểu rõ sản phẩm.

Level 2: 40% cho những bạn có kinh nghiệm cao hơn. Nếu bạn tự tin đang ở mức này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Fanpage và gửi kèm traffic đang có.

Cookie: Được lưu trong vòng 60 ngày, nghĩa là có ai đó click vào link affiliate của bạn và quay trở lại mua hàng trong 60 ngày đó thì bạn vẫn nhận được hoa hồng tương ứng.

Last click: Nếu nhiều người cùng giới thiệu đến chung 1 khách hàng thì người được khách hàng click vào link affiliate cuối cùng sẽ được nhận hoa hồng.

Thanh toán: Các khoản hoa hồng sẽ được thanh toán vào ngày 15 hàng tháng, hạn mức sẽ là 500.000 VND. Nếu thu nhập tháng đó của bạn chưa đủ hạn mức thanh toán thì sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.

TrinhKhoiHub có quyền từ chối hợp tác và hủy hết mọi đơn hàng liên quan đến với những publisher có dấu hiệu cheat (tự mua để được nhận hoa hồng).

Bạn đã có tài khoản Affiliate!​

Bạn chưa có tài khoản Affiliate?